Władze firmy

Cezary Bijak – Prezes Zarządu

Dane adresowe

Pollena Ewa SA spółka produkcyjna ul. Zachodnia 25 Zelów 97-425 Poland KRS: 0000011250 Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XX Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy

NIP: 7270125554 Wysokość kapitału zakładowego: 5 659 200 zł

Telefony

Obsługa klientów indywidualnych: +48 723 185 576 sklep@pollenaewa.com.pl Obsługa klientów hurtowych: +48 56 612 34 24 dariusz.makowski@pollenaewa.com.pl Dział Finansów i Kadr: +48 56 612 38 45 (obsługa kadrowa), +48 56 612 38 80 (obsługa faktur) Dział Marketingu: +48 56 612 38 36, +48 56 612 38 38 marketing@pollenaewa.com.pl Dział Zakupów i Logistyki: +48 56 612 38 40 logistyka@pollenaewa.com.pl Magazyn – godziny przyjęć towaru: 6.00-14.00

Główny e-mail

pollena@pollenaewa.com.pl

Strona www

https://www.pollenaewa.com.pl

Komunikacja z akcjonariuszami