Władze firmy

Cezary Bijak – Prezes Zarządu

Dane adresowe

Pollena Ewa SA
spółka produkcyjna
ul.Zachodnia 25
Zelów 97-425
Poland

KRS: 0000011250
Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XX Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy
NIP: 7270125554
Wysokość kapitału zakładowego: 5 659 200 zł

Telefony

Dział Finansów i Kadr: +48 56 612 38 45

Obsługa klientów hurtowych +48 56 612 34 24
dariusz.makowski@pollenaewa.com.pl

Obsługa klientów indywidualnych +48 723 185 576
sklep@pollenaewa.com.pl

Dział Logistyki: +48 56 612 38 40
logistyka@pollenaewa.com.pl

Dział Marketingu: +48 56 612 38 36
marketing@pollenaewa.com.pl

Główny e-mail

pollena@pollenaewa.com.pl

Strona www

https://www.pollenaewa.com.pl

Komunikacja z akcjonariuszami

Komunikat o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PKO BP Biuro Maklerskie informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wezwanie 5 do złożenia dokumentów akcji

Wezwanie 4 do złożenia dokumentów akcji

Wezwanie 3 do złożenia dokumentów akcji

Wezwanie 2 do złożenia dokumentów akcji

Wezwanie 1 do złożenia dokumentów akcji

Komunikat o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy