Władze firmy

Cezary Bijak – Prezes Zarządu

Dane adresowe

Fabryka Kosmetyków POLLENA-EWA S.A. 
ul. Zachodnia 25
Zelów 97-425
Poland

KRS: 0000011250

Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XX Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy

NIP: 7270125554
Wysokość kapitału zakładowego: 5 659 200 zł

Telefony

Obsługa klientów indywidualnych: +48 723 185 576 sklep@pollenaewa.com.pl
Obsługa klientów hurtowych: +48 56 612 34 24 dariusz.makowski@pollenaewa.com.pl
Dział Finansów i Kadr: +48 56 612 38 45 (obsługa kadrowa), +48 56 612 38 80 (obsługa faktur)
Dział Marketingu: +48 56 612 38 36, +48 56 612 38 38 marketing@pollenaewa.com.pl
Dział Zakupów i Logistyki: +48 56 612 38 40 logistyka@pollenaewa.com.pl
Magazyn: +48 56 612 38 81 – godziny przyjęć towaru: 6.00-14.00

Główny e-mail

pollena@pollenaewa.com.pl

Strona www

https://www.pollenaewa.com.pl

Komunikacja z akcjonariuszami