REGON: 470035135


NIP: 7270125554


KRS: 0000011250


 

Członkowie reprezentacji:
Nazwisko i imięFunkcja lub stanowisko
Bijak CezaryPrezes Zarządu


 
Sposób reprezentacj:W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji:ZARZĄD
Status OPP:NIE
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:2001-05-10
Poczta:Zelów
Kod pocztowy:97-425
Ulica:Zachodnia 25
Miejscowość:Zelów
Gmina:ZELÓW
Powiat:BEŁCHATOWSKI
Województwo:łódzkie
Forma Prawna:SPÓŁKA AKCYJNA
Rejestr:POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Data rozpoczęcia działalności:1945
Adres WWWwww.pollenaewa.com.pl