Fabryka Kosmetyków Pollena-Ewa S.A. z siedzibą w Zelowie realizuje, w ramach Konsorcjum Plantarum Projekt pt. „Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG.

       

Zarząd Spółki Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa S.A. z siedzibą w Zelowie, z dniem 13 września 2017 roku postanowił wszcząć czynności mające na celu wyłonienie wykonawcy: roboty budowlanej w ramach zadania pn.:

  • Zakup linii pilotażowej – moduł instalacji gazowej”,

oraz dostawy w ramach zadania pn.:

  • Zakup linii pilotażowej – dostawa trzech modułów”,

w ramach procedur o udzielenie zamówień Spółka ma zamiar pozyskać wykonawców mogących wykonać zadanie polegające na zakupie elementów służących do budowy linii pilotażowej do produkcji wyrobów aerozolowych.

Planowany termin otwarcia ofert to 20 listopada 2017 r.

Ogłoszenia