Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG

Procedura

Procedury udzielania zamówień dla projektu

 

Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety”

Program: „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
Zadanie: “Zakup banneru reklamowego – roll up”
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: AR-01/17/B


ogłoszenie, informacja o wyniku postępowania (AR_01_17_B)

 

Program: „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
Zadanie: “Zakup linii pilotażowej – dostawa trzech modułów”
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZO-01/17/B


Zapytanie Ofertowe (SIWZ) (ZO_ 01_17_B)
załącznik nr 1 Procedura zawierania umów pdf (P_01_17_B)
załącznik nr 2 oświadczenie (ZO_01_17_B)
załącznik nr 3 formularz ofertowy (ZO_01_17_B)
załącznik nr 4 formularz cenowy (ZO_01_17_B)
załącznik nr 5 wzór umowy dostawy (ZO_01_17_B)
załącznik nr 6 Mapka sytuacyjna pomieszczenia (ZO_01_17_B)
załącznik nr 7 wzór wykazu dostaw (ZO_01_17_B)

 

Program: „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
Zadanie: “Zakup linii pilotażowej – moduł instalacji gazowej”
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZO-02/17/B


ogłoszenie, informacja o wyniku postępowania (ZO_02_17_B)